la-Firma.ro     


Fondat 2012     |                     Firme clasificate CAEN si pe orase                   |      Contact


Firme clasificate CAEN (Clasificarea Activităților Economice Naționale)

 

SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 Cultivarea plantelor nepermanente. 26

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente. 26

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire. 26

014 Creșterea animalelor 26

015 Activități în ferme mixte (cultura. 26 vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare. 27

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 27

02 Silvicultură și exploatare forestieră

021 Silvicultură și alte activități forestiere. 27

022 Exploatarea forestieră. 27

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană. 27

024 Activități de servicii anexe silviculturii 27

03 Pescuitul și acvacultura

031 Pescuitul 27

032 Acvacultura. 27

SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

05 Extracția cărbunelui superior și inferior

051 Extracția cărbunelui superior 27

052 Extracția cărbunelui inferior 28

06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

061 Extracția petrolului brut 28

062 Extracția gazelor naturale. 28

07 Extracția minereurilor metalifere

071 Extracția minereurilor feroase. 28

072 Extracția minereurilor metalifere neferoase. 28

08 Alte activități extractive

081 Extracția pietrei, nisipului și argilei 28

089 Alte activități extractive n.c.a. 28

09 Activități de servicii anexe

091 Activități de servicii anexe. 28

099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 28

SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10 Industria alimentară

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne. 29

102 Prelucrarea și conservarea peștelui,crustaceelor și moluștelor 29

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor 29

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale. 29

105 Fabricarea produselor lactate. 29

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon. 29

107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase. 29

108 Fabricarea altor produse alimentare. 30

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 30

11 Fabricarea băuturilor

110 Fabricarea băuturilor 30

12 Fabricarea produselor din tutun

120 Fabricarea produselor din tutun. 30

13 Fabricarea produselor textile

131 Pregătirea fibrelor și filarea. 30

132 Producția de țesături 31

133 Finisarea materialelor textile. 31

139 Fabricarea altor articole textile. 31

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană. 31

142 Fabricarea articolelor din blană. 31

143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare. 31

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

151 Tăbăcirea și finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor 32

152 Fabricarea încălțămintei 32

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

161 Tăierea și rindeluirea lemnului 32

162 Fabricarea produselor din lemn,plută, paie și din alte materiale vegetale. 32

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

171 Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului 32

172 Fabricarea articolelor din hârtie și carton. 32

18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181 Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi 32

182 Reproducerea înregistrărilor 33

19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

191 Fabricarea produselor de cocserie. 33

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 33

20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare. 33

202 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice. 33

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice și masticurilor 33

204 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie. 33

205 Fabricarea altor produse chimice. 34

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale. 34

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază. 34

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice. 34

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

221 Fabricarea articolelor din cauciuc. 34

222 Fabricarea articolelor din material plastic. 34

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231 Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă. 34

232 Fabricarea de produse refractare. 34

233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă. 34

234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan. 35

235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului 35

236 Fabricarea articolelor din beton,ciment și ipsos 35

237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 35

239 Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 35

24 Industria metalurgică

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje. 35

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului 35

244 Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase. 36

245 Turnarea metalelor 36

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251 Fabricarea de construcții metalice. 36

252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire. 36

253 Producția generatoarelor de aburi(cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 36

254 Fabricarea armamentului și muniției 36

255 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 36

256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract 36

257 Producția de unelte și articole de fierărie. 37

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal 37

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

261 Fabricarea componentelor electronice. 37

262 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice. 37

263 Fabricarea echipamentelor de comunicații 37

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum. 37

265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri 37

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 37

267 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice. 38

268 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 38

27 Fabricarea echipamentelor electrice

271 Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității 38

272 Fabricarea de acumulatori și baterii 38

273 Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 38

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 38

275 Fabricarea de echipamente casnice. 38

279 Fabricarea altor echipamente. 38

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

281 Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală. 38

282 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală. 39

283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere. 39

284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte. 39

289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică. 39

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 40

292 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 40

293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 40

30 Fabricarea altor mijloace de transport

301 Construcția de nave și bărci 40

302 Fabricarea materialului rulant 40

303 Fabricarea de aeronave și nave spațiale. 40

304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă. 40

309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 40

31 Fabricarea de mobilă

310 Fabricarea de mobilă. 41

32 Alte activități industriale n.c.a.

321 Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare. 41

322 Fabricarea instrumentelor muzicale. 41

323 Fabricarea articolelor pentru sport 41

324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 41

325 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice. 41

329 Alte activități industriale. 41

33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor 41

332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale. 43

35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice. 43

352 Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte. 43

353 Furnizarea de abur și aer condiționat 43

36 Captarea, tratarea și distribuția apei

360 Captarea, tratarea și distribuția apei 43

37 Colectarea și epurarea apelor uzate

370 Colectarea și epurarea apelor uzate. 44

38 Colectarea, tratarea și eliminarea

381 Colectarea deșeurilor 44

382 Tratarea și eliminarea deșeurilor 44

383 Recuperare materialelor 44

39 Activități și servicii de decontaminare

390 Activități și servicii de decontaminare. 44

SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

41 Construcții de clădiri

411 Dezvoltare (promovare) imobiliară. 44

412 Lucrări de construcții a clădirilor 44

42 Lucrări de geniu civil

421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate. 44

422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare. 44

429 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești 45

43 Lucrări speciale de construcții

431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului 45

432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții 45

433 Lucrări de finisare. 45

439 Alte lucrări speciale de construcții 45

SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

451 Comerț cu autovehicule. 45

452 Întreținerea și repararea autovehiculelor 46

453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule. 46

454 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 46

46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete

461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata. 46

462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii 46

463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului 46

464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum. 47

465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații 47

466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri 47

467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse. 48

469 Comerț cu ridicata nespecializat 48

47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate. 48

472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate. 48

473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 49

474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specialitate. 49

475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate. 49

476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate 49

477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate. 50

478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe. 50

479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe 50

49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte

491 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată. 50

492 Transporturi de marfă pe calea ferată. 50

493 Alte transporturi terestre de călători 51

494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare. 51

495 Transporturi prin conducte. 51

50 Transporturi pe apă

501 Transporturi maritime și costiere de pasageri 51

502 Transporturi maritime și costiere de marfă. 51

503 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare. 51

504 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare. 51

51 Transporturi aeriene

511 Transporturi aeriene de pasageri 51

512 Transporturi aeriene de marfă și transportări spațiale. 51

52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

521 Depozitări 51

522 Activități anexe pentru transporturi 51

53 Activități de poștă și de curier

531 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 52

532 Alte activități poștale și de curier 52

55 Hoteluri și alte facilități de cazare

551 Hoteluri și alte facilități de cazare. 52

552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată. 52

553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere. 52

559 Alte servicii de cazare. 52

56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

561 Restaurante. 52

562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație 52

563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 52

58 Activități de editare

581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare 52

582 Activități de editare a produselor software. 53

59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală

591 Activități de producție cinematografică, video și de programe. 53

592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități 53

60 Activități de difuzare și transmitere de programe

601 Activități de difuzare a programelor 53

602 Activități de difuzare a programelor de televiziune. 53

61 Telecomunicații

611 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. 53

612 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu. 54

613 Activități de telecomunicații prin satelit 54

619 Alte activități de telecomunicații 54

62 Activități de servicii în tehnologia informației

620 Activități de servicii în tehnologia. 54 informației

63 Activități de servicii informatice

631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. 54

639 Alte activități de servicii informaționale. 54

SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

641 Intermediere monetară. 54

642 Activități ale holdingurilor 54

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare. 54

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 55

65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

651 Activități de asigurări 55

652 Activități de reasigurare. 55

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 55

66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

661 Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii 55

662 Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 55

663 Activități de administrare a fondurilor 55

SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

68 Tranzacții imobiliare

681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 55

682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 56

683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract 56

SECȚIUNEA M – ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

69 Activități juridice și de contabilitate

691 Activități juridice. 56

692 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 56

70 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management

701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate. 56

702 Activități de consultanță în management 56

71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică

711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea 56

712 Activități de testări și analize tehnice. 56

72 Cercetare-dezvoltare

721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie. 56

722 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste. 57

73 Publicitate și activități de studiere a pieței

731 Publicitate. 57

732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice. 57

74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice

741 Activități de design specializat 57

742 Activități fotografice. 57

743 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 57

749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 57

75 Activități veterinare

750 Activități veterinare. 57

SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule. 57

772 Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești 57

773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 58

774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 58

78 Activități de servicii privind forța de muncă

781 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă. 58

782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 58

783 Servicii de furnizare și management a forței de muncă. 58

79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică

791 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor 58

799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică. 58

80 Activități de investigații și protecție

801 Activități de protecție și gardă. 58

802 Activități de servicii privind sistemele de securizare. 59

803 Activități de investigații 59

81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

811 Activități de servicii suport combinate. 59

812 Activități de curățenie. 59

813 Activități de întreținere peisagistică. 59

82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor

821 Activități de secretariat și servicii suport 59

822 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 59

823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 59

829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 59

SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

84 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public

841 Administrație publică generală, economică și socială. 59

842 Activități de servicii pentru societate. 60

843 Activități de protecție socială obligatorie. 60

SECȚIUNEA P - ÎNVĂȚĂMÂNT

85 Învățământ

851 Învățământ preșcolar

852 Învățământ primar 60

853 Învățământ secundar 60

854 Învățământ superior 60

855 Alte forme de învățământ 60

856 Activități de servicii suport pentru învățământ 60

SECȚIUNEA Q - SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

86 Activități referitoare la sănătatea umană

861 Activități de asistență spitalicească. 61

862 Activități de asistență medicală. 61

869 Alte activități referitoare la sănătatea umană. 61

87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare

871 Activități ale centrelor de îngrijire medicală. 61

872 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 61

873 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. 61

879 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 61

88 Activități de asistență socială, fără cazare

881 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. 61

889 Alte activități de asistență socială, fără cazare. 61

90 Activități de creație și interpretare artistică

900 Activități de creație și interpretare artistică. 62

91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale

910 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale. 62

92 Activități de jocuri de noroc și pariuri

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri 62

93 Activități sportive, recreative și distractive

931 Activități sportive. 62

932 Alte activități recreative și distractive. 62

SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

94 Activități asociative diverse

941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale. 62

942 Activități ale sindicatelor salariaților 63

949 Alte activități asociative. 63

95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc

951 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații 63

952 Reparații de articole personale și de uz gospodăresc. 63

96 Alte activități de servicii

960 Alte activități de servicii 63

SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

970 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 64

98 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu. 64

982 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 64

SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

990 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale. 64

Firme clasificate pe orase

Găsește-ne pe Facebook


laAnunt.ro     |     eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014